Disclaimer

Meer weten?

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: de eigenaar van de website (Aannemingsbedrijf Th. Nienhaus B.V.);

gebruik(en): alle denkbare handelingen;

u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

de content: alle in de website aanwezige inhoud.

1. Het onderstaande is van toepassing op de door Aannemingsbedrijf Th. Nienhaus B.V. gevoerde websites. Door de pagina te gebruiken/ bezoeken stemt u in met deze disclaimer;

2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, Aannemingsbedrijf Th. Nienhaus B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde;

3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden;

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten;

5. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken. Voor een verzoek kunt u zich richten aan; Aannemingsbedrijf Th. Nienhaus B.V., t.a.v. de directie, Biezenkamp 6, 6691 EJ Gendt of per e-mail nienhaus@nienhaus.nl.